Til hovedinnhold
Seminar: Sikkerhet og tillit - fra et tverrfaglig perspektiv
Relaterte tema

Publisert 20. mai 2005

Tillit er viktig for sikkerheten. Sikkerhetsbrudd skyldes ofte for stor tillit, for eksempel til Internett. Men tillit er mer enn sikkerhet og pålitelighet. Målet med dette seminaret er å belyse problematikken rundt tillit og sikkerhet fra et forretningsmessig, juridisk, etisk og teknisk perspektiv.

Tillit er et sentralt begrep i dagligspråket. Men er det godt forstått? Tillit mellom mennesker er ikke det samme som tillit mellom menneske og maskin, eller tillit mellom maskiner. Tillit krever tverrfaglig forståelse. Virksomheter og konsumenter kan oppfatte et system som sikkert og pålitelig i tradisjonell betydning uten nødvendigvis å ha tillit til det. Avgjørende for å ha tillit til et system er ofte i hvilken grad det finnes et velegnet juridisk rammeverk å falle tilbake på hvis det skulle oppstå problemer. Et annet eksempel på hvordan tillit relaterer seg til sikkerhet er følgende: En nettbutikk som er lite brukervennlig har vi antagelig liten tillit til, men det er ikke nødvendigvis slik at en nettbutikk med høy brukervennlighet er sikker, selv om den er tillitsverdig.

Abelia logoSINTEF logo

Felix konferansesenter, møterom Norden - Aker Brygge, Bryggetorget 3

Seminarprogram og presentasjoner

Kontaktinformasjon