Til hovedinnhold

10:00 Velkomst (Ketil Stølen, SINTEF og Institutt for informatikk ved UiO)
10:10 Modelldrevet risikoanalyse (Bjørnar Solhaug, SINTEF)
10:45 Erfaringer fra en CORAS-analyse (Rune Hagen, Bankenes standardiseringskontor)
11:20 Sikkerhet som investering - Hvordan kontrollere sikkerhetskostnadene (Siv Houmb, Secure NOK)
11:55 Lunsj
12:40 Hvordan kan rettslige spørsmål integreres i en risikovurdering? (Tobias Mahler, Senter for rettsinformatikk ved UiO)
13:15 Risiko i praksis - Er du beskyttet mot dagens Trojanere? (Tom Lysemose, Promon)
13:50 Oppsummering (Ketil Stølen, SINTEF og Institutt for informatikk ved UiO)
14:00 Slutt

 

Torsdag 27. januar 2011, 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Seminarets forside

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon: Bjornar.Solhaug@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer