Til hovedinnhold

Eksponering for risiko er nær sagt uunngåelig i dagens samfunn, både for enkeltindivider, næringsliv og offentlige virksomheter. For å forstå og håndtere risiko trengs systematiske metoder, teknikker og løsninger for risikostyring (risk management). Hvordan risikostyring bør gjøres i praksis avhenger i tillegg av hva slags område eller domene det er snakk om i det enkelte tilfellet. Områder slik som liv og helse, økonomi, IKT og informasjon, jus, kriseberedskap, osv. stiller spesifikke krav til metoder og praksis.

Dette seminaret presenterer ulike metoder og teknologier for målrettet og effektiv risikostyring innenfor ulike domener. Vi ønsker å stimulere til diskusjon og utveksling av nyttig kunnskap og erfaring rundt temaet. I tillegg ønsker vi med dette seminaret å markere den nylige utgivelsen av boken "Model-Driven Risk Analysis - The CORAS Approach", publisert av Springer forlag og forfattet av M. S. Lund, B. Solhaug og K. Stølen ved SINTEF IKT.

Seminaret er gratis og åpent for alle. For at vi kan forsikre oss om at vi har nok plass og nok mat til lunsj ber vi deg å melde deg på seminaret ved å sende navn, e-post og tilhørighet til Bjornar.Solhaug@sintef.no snarest mulig, og senest 25. januar.

Torsdag 27. januar 2011, 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Program

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon: Bjornar.Solhaug@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer