Til hovedinnhold

10:00 Velkomst - Ketil Stølen, SINTEF og UiO
10:10 Er du risiko-intelligent? - Jon Hofstad, EVRY
10:45 Risikoanalyse og testing: med perspektiv fra frontlinjen - Stig Torsbakken, Nets
11:20 Sikkerhet, risikoanalyse og testing: begrepsmessig avklaring - Bjørnar Solhaug, SINTEF 

11:55 Lunsj

12:40 Hvordan kan vi utvikle og etablere sikrere løsninger? - Vidar Espeland Eide, Sparebank 1
13:15 Hvordan å teste en risikomodell - Fredrik Seehusen, SINTEF
13:50 Oppsummering - Ketil Stølen

14:00 Slutt

Tirsdag 11. juni 2013, 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Seminarets forside

Kart med kjøreanvisning (pdf)

Kontaktinformasjon

Ketil.Stolen@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer