Til hovedinnhold

Program

12:00 Velkommen – motivasjon for seminaret– Bjørn Skjellaug (SINTEF)

12:15 Innstillingen fra Sårbarhetsutvalget – Kåre Willoch (tidl. leder for Sårbarhetsutvalget)

12:45 FoU-utfordringer på IT-sikkerhet, eksempler for utvalgte prosjekter – Ketil Stølen (SINTEF)

13:15 Pause

13:30 Statusrapport med hensyn til IT-sikkerhet i det norske samfunnet – Ove Olsen (Senter for Informasjonssikring)

14:00 Hvordan møter næringslivet IT-sikkerhet for sin virksomhet? – Erik Lindmo (DnB)

14:30 Pause

14:45 Utforderinger i Forsvaret på IT-sikkerhet – hvordan tenker Forsvaret? ­– Jan Erik Larsen (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet)

15:15 Demo: Hvordan får vi tillit til våre IT-systemer? – Folker den Braber (SINTEF)

15:45 Avslutning / Diskusjon

Auditorium-salen
hos GlaxoSmithKline
Forskningsveien 2A
0319 Oslo

Kontaktinformasjon