Til hovedinnhold

Program:

10.00   Introduksjon (Ketil Stølen, SINTEF og Universitetet i Oslo)
10.20   Mobile løsninger til krisehåndtering – hva er utfordringene? (Erik Gøsta Nilsson, SINTEF)
10.50   Kaffepause  
11.00   Erfaringer med IT-basert beslutningsstøte under skogbrann
 (Varabrannsjef Ove Stokkeland, Skien kommune)
11.30   Digital samhandling i kommandoområde (Per Olaf Torkildsen, Politiet)
12.00   Lunsj
12.40   Mobil beslutningsstøtte basert på geografiske informasjonssystemer (Sigmund Dehli, Geodata)
13.10   Beslutningsstøtteverktøy for krisehåndtering (Sturle Furland, Locus)
13.40   Kaffepause
13.50   Beslutningsstøtte i krisesituasjoner - hva finnes av metoder (Gyrd Brændeland, SINTEF)
14.20   Oppsummering (Ketil Stølen, SINTEF og Universitetet i Oslo)

Torsdag 26. mars 2009, 10:00-14:30

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Seminarets forside

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon

Gyrd.Brandeland@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer