Til hovedinnhold
Seminar: Mobil beslutningsstøtte i krisesituasjoner
Relaterte tema

Publisert 19. februar 2009

Hvordan kan mobil beslutningsstøtte forbedre beredskapen i krisesituasjoner og redusere feilmarginen ved beslutningene som tas?

I krisesituasjoner, slik som snøskred eller skogbrann må beslutninger tas på bakgrunn av informasjon fra mange ulike kilder. Åstedsinformasjonen kan være vanskelig tilgjengelig og utfallet av beslutningene usikre. Beslutningsstøtte er teknologier og metoder for å hjelpe mennesker med å ta vanskelige beslutninger. Beslutningsstøttesystemer omfatter både teknologi for å samle inn, bearbeide og sammenstille informasjon fra ulike kilder, framstille informasjonen på en lettfattelig måte, samt regler for å foreta prediksjoner basert på denne informasjonen.

I dette seminaret skal vi blant annet høre om:

  • Brukergrensesnittdesign for mobile enheter
  • Mobil beslutningsstøtte i praksis – presentasjon av noen løsninger som er i bruk
  • Hvordan systematisere erfaringer for å lære av dem
  • State-of-the-art innen beslutningsstøtteteknologi

Seminaret arrangeres i forbindelse med det nylig oppstartede forskningsprosjektet EMERGENCY.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Det blir servert lunsj. For at vi kan forsikre oss om at vi har nok plass og mat, meld deg på seminaret ved å sende navn, e-post og tilhørighet til Gyrd.Brendeland@sintef.no snarest mulig, og senest 23. mars.

Torsdag 26. mars 2009, 10:00-14:30

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Program

Kart med kjøreanvisninger

Kontaktinformasjon

Gyrd.Brandeland@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer