Til hovedinnhold
10:00 Risikoanalyse og sikkerhet  – en oversikt – Ketil Stølen (SINTEF/Universitet i Oslo)
10:25 Risiko og sårbarhetsanalyser av samfunnskritiske IKT systemer – Utfordringer og muligheter – Hermann Steen Wiencke (Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet)
10:50 Erfaringer fra utvikling og bruk av programvare for ROS-analyser– Sven Erik Eriksen (Teleplan)
11:15 Kaffepause
11:30 Dokumentasjon av risiko på en måte som folk forstår – Folker den Braber (SINTEF)
11:55 Sikkerhetsanalyse ved hjelp av CORAS – Fredrik Vraalsen (SINTEF)
12:20 Pause med matbit
13:00 Telerisk, Telenors metodikk for risikoanalyser – en metodikk som fungerer i praksis! – Erik Wilmar (Telenor)
13:25 Risiko, usikkerhet og beslutninger – Jørn Vatn (NTNU)

Torsdag 24. november 2005 kl. 10-14

NHO Oslo, Middelthunsgate 27, rom 101

Hovedside

Kontaktinformasjon