Til hovedinnhold
Seminar: Ingen Sikkerhet uten Risikoanalyse
Relaterte tema

Publisert 17. oktober 2005

Risikoanalyse er en forutsetning for sikkerhetssertifisering. Det er også i økende grad et krav fra myndighetene, ikke minst i forbindelse med beredskap. Men hva er egentlig risikoanalyse? Og hva finnes av verktøy og metodikk? Dette seminaret tok opp disse problemstillingene med spesielt fokus på sikkerhet og beredskap.
  • Ketil Stølen fra SINTEF og UiO ga en innledende oversikt over risikoanalyse og sikkerhet
  • Hermann Steen Wiencke fra SEROS (Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet) snakket om utfordringer og mulighetene innen Risiko og sårbarhetsanalyser av samfunnskritiske IKT systemer
  • Sven Erik Eriksen fra Teleplan tok opp erfaringer fra utvikling og bruk av programvare for ROS-analyser
  • Erik Wilmar fra Telenor fortalte om Telerisk, Telenors metodikk for risikoanalyser
  • Jørn Vatn, professor ved institutt for produksjons og kvalitetsteknikk ved NTNU snakket om hvordan risiko og usikkerhet påvirker beslutninger
  • Fredrik Vraalsen fra SINTEF presenterte CORAS 2.0, en verktøystøttet metodikk for model-basert sikkerhetsanalyse
  • Folker den Braber fra SINTEF visste en teknikk for grafisk modellering av risikoanalyseresultater

Torsdag 24. november 2005 kl. 10-14

NHO Oslo, Middelthunsgate 27, rom 101

Program

Kontaktinformasjon