Til hovedinnhold

10:00 Velkomst - Ketil Stølen, SINTEF og UiO
10:10 Risiko i IKT-systemer: Hva står på spill, og hvordan skal vi beskytte oss? - Torgeir Vidnes, NSM NorCERT (Presentasjonen gjøres ikke tilgjengelig pga. NorCERT policy)
10:45 KPI håndtering: Fra målbart via meningsfylt til verdiskapende; hvordan gjøre det både enkelt og riktig? - Aida Omerovic, SINTEF
11:20  Kvalitative verdiskalaer som verktøy for å måle menneskers relasjoner til systemer og hverandre - Marika Lüders, SINTEF

11:55 Lunsj

12:40 Når risiko er uviss: Nytten av å uttrykke og kommunisere grader av uvisshet i risikoanalyse - Audun Jøsang, UiO
13:15 Sannsynlighet, frekvens, usikkerhet – hvordan forstå og formidle risiko? - Atle Refsdal, SINTEF
13:50 Oppsummering - Ketil Stølen

14:00 Slutt 

Torsdag 20. mars 2014, 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Seminarets forside

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon

Ketil.Stolen@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer