Til hovedinnhold
Seminar: Hvordan verdisette og estimere risiko
Relaterte tema

Publisert 20. februar 2014

SINTEF inviterer industri- og forskningspartnere til seminar om risikoledelse og -måling

Alle som har vært involvert i en risikoledelse vet at det å måle risiko kan være vanskelig. Hva slags skalaer skal vi bruke? Skal vi arbeide kvantitativ eller kvalitativt? Er sannsynligheter bedre enn frekvenser, eller omvendt? Bør vi måle tap i kroner og øre? 


Målsetningen med dette seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av nyttig kunnskap og erfaringer rundt slike spørsmål.

Seminaret er gratis og åpent for alle. For at vi skal kunne forsikre oss om at vi har nok plass og nok mat til lunsj ber vi deg om å melde deg på seminaret ved å sende en e-post med navn og tilhørighet til Ketil.Stolen@sintef.no snarest mulig, og senest 17. mars.

Torsdag 20. mars 2014, 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Program

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon

Ketil.Stolen@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer