Til hovedinnhold

10:00 Velkomst - Ketil Stølen, SINTEF og UiO
10:10 Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren - Øyvind Rideng, OTG
10:45 Design, gjennomføring og viderebruk av risikoanalyser - Per Myrseth, DNV
11:20 Brukssecenarier og noen grunnleggende retningslinjer - Bjørnar Solhaug, SINTEF

11:55 Lunsj

12:40 Sammenstilling av ulike risikoanalyser: En sammenligning av epler og pærer? - Roy Stranden, Departementenes servicesenter
13:15 Aggregering av risikoanalyser mht compliance - Atle Refsdal, SINTEF
13:50 Oppsummering - Ketil Stølen

14:00 Slutt

Torsdag 7. november 2013, 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Seminarets forside

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon

Ketil.Stolen@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer