Til hovedinnhold
Seminar: Hvordan aggregere risiko og risikoanalyser
Relaterte tema

Publisert 11. oktober 2013

SINTEF inviterer industri- og forskningspartnere til seminar om risikoledelse og -aggregering

De fleste virksomheter gjennomfører risikoanalyser årlig; noen gjør det kanskje en til to ganger i året, mens det hos andre skjer det langt oftere. En viktig del av risikoledelse er å aggregere disse analysene til et overordna risikobilde for virksomheten. Men hva er egentlig en god strategi eller metodikk for å kombinerer, komponere eller aggregere risikoanalyser? Videre, hvordan slår man sammen risker og hvilket granularitetsnivå skal man velge, og i hvilken grad kan dette gjøres automatisk?

Vi ønsker å stimulere til diskusjon og utveksling av nyttig kunnskap og erfaring rundt disse spørsmålene.

Seminaret er gratis og åpent for alle. For at vi skal kunne forsikre oss om at vi har nok plass og nok mat til lunsj ber vi deg om å melde deg på seminaret ved å sende en e-post med navn og tilhørighet til Ketil.Stolen@sintef.no snarest mulig, og senest 4. november.

Torsdag 7. november 2013, 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Program

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon

Ketil.Stolen@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer