Til hovedinnhold

10:00 Velkomst (Ketil Stølen, SINTEF)
10:10 Forutsigbar effekt i systemer med funksjonalitet for å tilpasse seg uforutsigbare endringer (André A. Hauge, Institutt for Energiteknikk og Institutt for informatikk, UiO)
10:45 Endringer, har vi datagrunnlag til å forutsi effekten? (Tore Stokkedal, IBM)
11:20 Sporbarhet innenfor systemutvikling som virkemiddel for estimering av endringseffekter (Gøran K. Olsen, SINTEF)
11:55 Lunsj
12:40 Forutsigbar systemkvalitet ved arkitekturendringer -- hvorfor og hvordan? (Aida Omerovic, SINTEF og Institutt for informatikk, UiO)
13:15 Endrings- og konskvensanalyse i moderne arkitekturelle rammeverk (Naci Akkøk, Oracle)
13:50 Oppsummering (Ketil Stølen, SINTEF)
14:00 Slutt

Torsdag 30. september 2010, 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Seminarets forside

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon

Aida.Omerovic@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer