Til hovedinnhold

IT-systemer som håndterer sentrale arbeidsprosesser slik som fildeling, ressursforvaltning, overvåking eller ulike transaksjoner gjennomgår stadige endringer i løpet av sin levetid. Endringene er nødvendige for å tilpasse systemene til nye arbeidsprosesser, nye teknologier eller nye brukere. Ideelt sett skal endringene skje uten at brukerne merker det; uten nedetid av systemet og uten å skape problemer i form av dårlig tilgjengelighet eller dårligere sikkerhet. For at dette skal være mulig trengs metoder for å kunne forutsi effekten av endringer i arkitekturen til et system før endringene implementeres.

Seminaret vil gi en oversikt over behov, muligheter, utfordringer og løsninger forbundet med prediksjon av systemkvalitet. Vi ønsker å stimulere til diskusjon og utveksling av nyttig kunnskap og erfaring rundt temaet.

Seminaret er gratis og åpent for alle. For at vi kan forsikre oss om at vi har nok plass og mat til lunsj, meld deg på seminaret ved å sende navn, e-post og tilhørighet til Aida.Omerovic@sintef.no snarest mulig, og senest 27. september.

Torsdag 30. september 2010, 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Program

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon

Aida.Omerovic@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer