Til hovedinnhold
10:00 En oversikt over forskjellige aspekter ved sikkerhetspolicies – Ketil Stølen (SINTEF/UiO)
10:25 Erfaringer med bruk av policies og rettningslinjer – Tor Erik Masserud (DnBNOR)
10:50 Hvordan brukes sikkerhetspolicyer ved UUS – Heidi Thorstensen (Ullevål Universitetssykehus)
11:15 Kaffepause
11:30 Rapportering av effekten av sikkerhetsrettningslinjer – Geir Harald Storsnes (SysCom)
11:55 Sate-of-the-art innen policy spesifikasjon – Bjørnar Solhaug (SINTEF/UiB)
12:20 Lunsj
13:00 Hvor ligger ansvaret for oppfølging av sikkerhetsrettningslinjer – Kim Saxvik (Statkraft)
13:25 Sikkerhetspolicy i etCorporate Governance perspektiv – Stig Øksnes (InexConsult)

Torsdag 23. mars 2006 kl.10-14

Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3

Seminarets forside

Kontaktinformasjon

Liste over arrangerte seminarer