Til hovedinnhold
Seminar: Hva er en sikkerhetspolicy, og hvorfor er den viktig?
Relaterte tema

Publisert 9. februar 2006

Begrepet sikkerhetspolicy er godt kjent for alle som arbeider med sikkerhet. Men hva er egentlig en policy? Og hva skiller en sikkerhetspolicy fra et sikkerhetskrav? Videre, er det virkelig slik at en sikkerhetspolicy fører til forbedret sikkerhet i praksis? I så fall må vi vite hvordan man kommer frem til en slik policy, og hvordan den skal dokumenteres. Dette seminaret tar opp disse problemstillingene.
  • Ketil Stølen fra SINTEF og UiO ga en innledende oversikt over forskjellige aspekter ved sikkerhetspolicyer
  • Tor Erik Masserud fra DnBNOR fortalte om erfaringer og bruk av policy og retningslinjer i IT-Sikkerhetsarbeidet ved DnBNOR
  • Geir Harald Storsnes fra SysCom så nærmere på metoder for hvordan effekten av sikkerhetspolicyer kan rapporteres
  • Kim Saxvik fra Statkraft viste hvor ansvaret til oppfølging av sikkerhetspolicyer egentlig ligger
  • Heidi Thorstensen fra Ullevål Universitetssykehus (UUS) snakket om hvilken rolle sikkerhetspolicyer spiller for UUS
  • Stig Øksnes fra InexConsult fortalte om mulighetene for verktøystøttet policyutvikling
  • Bjørnar Solhaug fra SINTEF presenterte state-of-the-art for policyspesifikasjon

Torsdag 23. mars kl.10-14

Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3

Program og presentasjoner

Kontaktinformasjon

Liste over arrangerte seminarer