Til hovedinnhold

10.00 Introduksjon (Ketil Stølen, SINTEF og Institutt for informatikk, UiO)
10.20 Kan vi ha tillitt til sosiale medier? (Petter Bae Brandtzæg, SINTEF)
10.50 Kaffepause
11.00 Hvordan analysere legale risikoaspekter i tillitshåndtering? (Tobias Mahler, Senter for rettsinformatikk, UiO)
11.30 Spillbasert tillitsanalyse (Dag Elgesem, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB)
12.00 Lunsj
12.50 Hvordan lage og bruke policyer i tillitshåndtering (Bjørnar Solhaug, SINTEF og Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB)
13.20 Analyse av tillit i elektronisk samvirke (Atle Refsdal, SINTEF)
13.50 Oppsummering (Ketil Stølen, SINTEF og Institutt for informatikk, UiO)

Torsdag 5. november 2009 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Seminarets forside

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon

Gyrd.Brandeland@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer