Til hovedinnhold

10:00 Velkomst (Ketil Stølen, SINTEF og Institutt for informatikk ved UiO)
10:10 Et personlig perspektiv på bransjen som helhet - fortid, nåtid og fremtid (Magne Glittum, Locus)
10:45 Nye løsninger for bedre samhandling i krisesituasjoner (Aslak Wegner Eide, SINTEF)
11:20 Et verktøy for bedre risikoanalyse i krisesituasjoner (Mass Soldal Lund, SINTEF)
11:55 Lunsj
12:40 Hva er politiets behov for beslutningsstøtte - hva har vi i dag og hva trenger vi om 10 år (Bjørn Danielsen, Politihøyskolen)
13:15 Hva slags IKT-støtte trenger innsatspersonell på et skadested? (Erik Gøsta Nilsson, SINTEF)
13:50 Oppsummering (Ketil Stølen, SINTEF og Institutt for informatikk ved UiO)
14:00 Slutt

Torsdag 31. januar 2013, 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Seminarets forside

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon

Ketil.Stolen@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer