Til hovedinnhold
Seminar: Kost-nytte-analyse i en risikoevaluering
Relaterte tema

Publisert 19. desember 2014

SINTEF inviterer industri- og forskningspartnere til seminar om kost-nytte-analyse av risikoer

Tid og sted

Onsdag 18. februar kl. 10:00-14:00
Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Tema

For å ta stilling til hvordan en risiko skal behandles er en kost-nytte analyse ofte påkrevd. Hvordan skal man gjøre en slik analyse? Hva er fallgruvene? Er det spesielle utfordringer forbundet med sikkerhet og cyberrisk?

Målsetningen med dette seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av nyttig kunnskap og erfaringer rundt slike spørsmål.

Program

10:00 Velkomst. Ketil Stølen (SINTEF og UiO)
10:10 Kost-nytte vurderinger og sikkerhetsarbeid: Helt uforenlig eller helt nødvendig? Lillian Røstad (DIFI)
10:45 Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic (SINTEF)
11:20 Kost-nytte-analyser fra et myndighetsperspektiv. Nina Simone Kierulff (Petroleumstilsynet)
11:55 Lunsj
12:40 Risikovurderinger ved bruk av SaaS (Software-as-a-Service): Fokus på operasjonell versus strategisk risiko. Bo Hjort Christensen (BI)
13:15 Cyber-forsikring til hvilken pris: Hva betyr cyber-sikkerhet og cyber-risiko i kroner og øre? Bjørnar Solhaug (SINTEF)
13:50 Oppsummering. Ketil Stølen (SINTEF og UiO)
14:00 Slutt

Påmelding

Seminaret er gratis og åpent for alle. For at vi skal kunne forsikre oss om at vi har nok plass og nok mat til lunsj ber vi deg om å melde deg på seminaret ved å sende en e-post med navn og tilhørighet til Ketil.Stolen@sintef.no snarest mulig, og senest 16. februar.

Kontaktinformasjon