Til hovedinnhold

10:00 Velkomst - Ketil Stølen, SINTEF og UiO
10:10 Requirements engineering for security using Problem Frames - Maritta Heisel, Universitetet i Duisburg-Essen
10:45 Hva er cyberrisk? - Bjørnar Solhaug, SINTEF
11:20 Hvordan visualisere og redusere usikkerhet av cyberrisk? - Fredrik Seehusen, SINTEF

11:55 Lunsj

12:40 Kan vi lage forsvarbare informasjonssystemer? - Mass Soldal Lund, Forsvarets Ingeniørhøgskole
13:15 Risikobasert testdesign - Gencer Erdogan, SINTEF
13:50 Oppsummering - Ketil Stølen

14:00 Slutt

Under seminaret ble det referert til følgende dokumenter som omhandler cybersecurity:

Onsdag 18. juni 2014, 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Seminarets forside

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon

Ketil.Stolen@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer