Til hovedinnhold

Begreper som cyberrom, cybersamfunn og cybersikkerhet florerer i fagpressen. Noen snakker også om cyberrisk. Hva slags risk er egentlig det? Innebærer cyberrisk nye utfordinger? Må man analysere og teste på nye måter?


Målsetningen med dette seminaret er å stimulere til diskusjon og utveksling av nyttig kunnskap og erfaringer rundt slike spørsmål.

Seminaret er gratis og åpent for alle. For at vi skal kunne forsikre oss om at vi har nok plass og nok mat til lunsj ber vi deg om å melde deg på seminaret ved å sende en e-post med navn og tilhørighet til Ketil.Stolen@sintef.no snarest mulig, og senest 15. juni.

Onsdag 18. juni 2014, 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Program

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon

Ketil.Stolen@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer