Til hovedinnhold

10:00 Hva er en sikkerhetstrussel og hvorfor må de dokumenteres? – Ketil Stølen (SINTEF/Universitet i Oslo)
10:30 Hva er det reelle trusselbildet? – Gyrd Steen (Perduco)
11:00 Oversikt over metoder og teknikker for trusselbeskrivelse – Mass Soldal Lund (SINTEF/Universitet i Oslo)
11:30 Lunsj
12:30 Hva sier Microsoft? – Rune Zakariassen (Microsoft)
13:00 Retningslinjer for scenariobasert trusseldokumentasjon, erfaringer fra praksis – Ida Hogganvik (SINTEF/Universitet i Oslo)
13:30 Hvordan å kommunisere sikkerhet innad i virksomheten – Ove Olsen (SINTEF)
14:00 Slutt

Torsdag 15. juni 2006 kl.10-14

Telenor Expo, Fornebu

Seminarets forside

Kontaktinformasjon

Liste over arrangerte seminarer