Til hovedinnhold
Seminar: Hvordan oppnå et bevisst forhold til eksisterende sikkerhetstrusler?
Relaterte tema

Publisert 2. mai 2006

Ingen sikkerhetsløsning er perfekt, og ingen har råd til å gardere seg mot alt. En viktig del av all risikostyring er derfor å sørge for at virksomheten har et bevisst forhold til eksisterende sikkerhetsrisikoer. Hvordan får vi det til? Og hvilke virkemidler har vi? Dette seminaret belyste disse spørsmålene fra ulike synsvinkler.

Foredragsholderne presenterte blant annet metoder og teknikker for hvordan å beskrive trusselscenariene på en slik måte at det går klart frem under hvilke betingelser de kan forkomme, og hva som er konsekvensen hvis de skulle inntreffe. Det var spesielt fokus på erfaringer rundt identifikasjon og kommunikasjon av slike scenarier.

  • Hva er en sikkerhetstrussel og hvorfor må de dokumenteres? – Ketil Stølen (SINTEF/Universitet i Oslo)
  • Hva er det reelle trusselbildet? – Gyrd Steen (Perduco)
  • Oversikt over metoder og teknikker for trusselbeskrivelse – Mass Soldal Lund (SINTEF/Universitet i Oslo)
  • Hva sier Microsoft? – Rune Zakariassen (Microsoft)
  • Retningslinjer for scenariobasert trusseldokumentasjon, erfaringer fra praksis – Ida Hogganvik (SINTEF/Universitet i Oslo)
  • Hvordan å kommunisere sikkerhet innad i virksomheten – Ove Olsen (SINTEF)

Seminaret var en del av Abelias jubileumskonferanse "En grenseløs verden - kunnskapsbedrifter i et globalt marked".

Torsdag 15. juni 2006 kl. 10-14

Telenor Expo, Fornebu

Program og presentasjoner

Kontaktinformasjon

Liste over arrangerte seminarer