Til hovedinnhold

Kompetansesenteret, som har representanter fra alle de nordiske landene, har hovedbase i Trondheim og ledes av SINTEF Energi. Nordic Innovation har bevilget 35 millioner kroner i fire år.

Ved å lage et lagringsatlas skal forskerne fra elleve forskningsinstitutter kartlegge områder som er aktuelle for lagring. Både norsk og dansk kontinentalsokkel samt Østersjøen har stort lagringspotensial.

I tillegg skal det undersøkes om det er mulig å fange CO2 i andre sektorer som metallindustri, oljeraffinerier, sementproduksjon og treforedling.