Til hovedinnhold
Transformatorer
Relaterte tema

Publisert 28. oktober 2014

Krafttransformatorer omdanner elektrisk energi mellom ulike spenningsnivå fra produksjonssted og forbruker. En transformator består av minimum to viklinger på en jernkjerne som monteres inn i en tank. Konvensjonell olje/papirisolasjon er dominerende for høye spenninger og store effekter. Tørrisolerte transformatorer brukes spesielt ifb.m. bruk der brannrisiko ansees av overordnet betydning.

Bransjens utfordringer er dels å håndtere en aldrende transformatorpark, med et potensielt langt liv og dels å sikre at nyanskaffelser får riktig kvalitet. Tilstandskontroll og testmetoder er viktig i denne sammenheng. En ser nye utfordringer for transformator-design og -spesifkasjon i forbindelse med vindparker, havnett og offshoreanlegg.

På den en siden er forhold som levetid og holdfasthet på materialer, transientegenskaper, kortslutningsytelser og termisk design viktig for transformatorens egenskaper. På den andre siden vekselvirker transformatoren med nettet der den påkjennes med overspenninger og overstrømmer generert i nett, og påkjenner nettet med innkoplingsstrømmer. SINTEF og NTNU samarbeider med forskning på alle disse områdene.

Temaer vi arbeider med er:

 • Spesifikasjon og prøving av transformatorer
 • Tilstands- og feilanalyser
 • Aldring av transformatorer; olje og celluloseisolasjon
 • Vedlikehold; oljeregenerering og tørking
 • Diagnose av olje og papirprøver; Evaluering av fukt og forurensinger
 • Dannelse av koppersulfid som feilårsak
 • Måling av delutladninger for feillokalisering og fabrikksprøving
 • Tapsberegninger
 • Beregning og testing av termiske forhold
 • Havari og eksplosjonsrisiko
 • Egenskaper og testing av nye isolermaterialer
 • Kontinuerlig overvåking
 • Isolasjonskoordinering
 • Inrushstrømmer (innkoplingsstrøm)