Til hovedinnhold
Sikkerhetsceller for krevende forsøk
Relaterte tema

Publisert 31. januar 2012

Spesielt relevant for utvikling av nye offshore oljefelt med fokus på økt oljeutvinning, pålitelige, kompakte og effektive installasjoner og komponenter.

Store trykktanker

Tester og kvalifisering av subsea elkraft-komponenter

Vi studerer kombinerte påkjenninger av:

 • Høyt trykk
 • Høy temperatur
 • Høyspenning

Testobjekter

 • Kabler
 • Gjennomføringer og konektorer

Formålet er å vurdere egenskaper under barske forhold.

 • Pålitelighet
 • Levetid
 • Effekt av feil

Dette er viktig for å øke påliteligheten og levetid, og å redusere kostnader.

Trykksatte tanker med gass

Vi tester materialers kompatibilitet i brønnstrøm gass

 • Multifaktor testing
  • Høyspenning
  • Høyt trykk
  • Høy temperatur
  • Brennbare gasser
 • Testing av komponenter
 • Materialer
 • Aldring og materialutvalg
 • Trykk-sykling
 • Aksellerert aldring

Sikkerhet:

 • EX sertifiserte testceller
 • Fjernstyring av prøveoppsett
 • Omfattende overvåking

Dynamiske undervanns kabler

Kabler utsatt for mekanisk påkjenning, bevegelse – flytende installasjoner offshore

 • Fornybar energy (Vindpark-kabler)
 • Oljeindustrien (stigekabler)