Til hovedinnhold
Om SINTEF Energi AS

Publisert 10. juli 2014

Instituttet har en markant forskningsprofil og er involvert i sju av Forskningsrådets forskningssentre for miljøvennlig energi sammen med industri og andre forskningsmiljø. Vi har en sterk posisjon i EUs rammeprogram for forskning innen energiplanlegging, vindkraft, transport av CO2 og renseteknologi for gass- og kullkraft. Vår sterke faglige posisjon er et godt utgangpunkt for å plassere vårt forskningsmiljø blant de fremste innen europeisk energiforskning.