Til hovedinnhold
Kraftledninger
Relaterte tema

Publisert 28. oktober 2014

SINTEF Energi utfører levetidsestimering og skadeanalyse av kraftledninger og tilhørende komponenter. Riktig estimering av restlevetid for ulike komponenter vil ha betydelig potensiale både for driftssikkerhet og økonomi.