Til hovedinnhold
Isolasjonsmaterialer
Relaterte tema

Publisert 28. oktober 2014

Kvaliteten på det elektriske isolasjonssystemet er avgjørende for å sikre funksjonsdyktigheten og levetiden til elektriske komponenter som krafttransformatorer og -kabler.

I drift kan isolasjonsmaterialene bli utsatt for krevende omgivelser i form av fuktighet, mekanisk påkjenning, sjøvann, høye trykk, høye og lave temperaturer og tøffe kjemiske forhold. Dette kan redusere den elektriske holdfastheten, øke de dielektriske tapene, og kan i ytterste konsekvens føre til havari.

En viktig del av vår kompetanse er innenfor aldring av isolasjonsmaterialer i utfordrende miljøer, samt karakterisering av materialene.

Vi arbeider hovedsakelig med polymere isolasjonsmaterialer (bl.a. polyetylen, polypropylen og epoksy) og flytende/impregnerte isolasjonsmaterialer (olje/papir og isolervæsker). Dette innebærer også bearbeiding av materialer gjennom støyping (eksempelvis epoxy), valsing, pressestøyping og ekstudering.

 Vi benytter mange ulike karakteriseringsmetoder:

 • Elektrisk testing:
  • Dielektrisk spektroskopi  
  • Konduktivitetsmålinger  
  • PD-målinger  
  • Elektrisk trevekst  
  • Gjennomslagstesting
  • Romladningsmåling
 • Termisk analyse
  • DSC med kjemoluminesens og OIT  
  • TGA  
  • Mikro- og nanokalorimeter
 • Morfologisk analyse
  • Lysmikroskopi
  • Elektronmikroskopi (SEM/EDS)
  • FTIR-spektroskopi  
 • Mekanisk testing
  • Strekkmaskin
 • Vannabsorpsjonsmålinger
  • Karl Fischer-titrering  
  • Permeabilitetsmålinger (bl.a. frysetørkeapparat)
  • Gravimetriske målinger (mikrovekter)
 • Kjemisk analyse