Til hovedinnhold

GEMINI-senter Energiprosesser

GEMINI-senter Energiprosesser

Publisert 6. januar 2015

Senterets sentrale oppgave er å bidra til å bygge robuste fagmiljø med høy kvalitet og å legge forholdene til rette for at de lokale NTNU- og SINTEF-miljø sammen kan gripe og realisere muligheter som gir merverdi for totalmiljøet.

Satsingsområder:

 • Effektiv energibruk
 • Uttnyttelse av spillvarme
 • CO2-håndtering
 • Prosessering av naturgass
 • Bioenergi/Biodrivstoff

Hovedaktiviteter i perioden vil være:

 • Etablering av felles prosjekter innenfor senterets faglige satsningsområder, både strategisk/anvendt forskning og PhD-utdanning.
 • Følge opp nasjonalt og internasjonalt strategiarbeid. Som eksempler nevnes: EERA, Teknologi­-plattformer, SET plan, Energi21, OG21, Hav 21, Marin21 med mer.
 • Samarbeid om god gjennomføring av FMEene BIGCCS, CenBio, ZEB og CenSES
 • Koordinert innsats for å rekruttere PhD-kandidater og forskere til senterets aktører.

Kontaktpersoner:

Samarbeid SINTEF-NTNU
SINTEF Energi og NTNU EPT har ulike strukturer men faggruppene i de respektive institusjonene dekker ofte tilsvarende felt. Dette gir gode muligheter for synergier og samarbeid.

Faggruppene hos NTNU er:

Fagavdelingene hos SINTEF Energi er:

 • Termisk Energi
 • Gassteknologi

Fag/markeds- og virksomhetsområder

 • Fornybar energi
 • Ren energi fra fossile brensler
 • Effektiv energibruk

Siden 2006 har det i Norge vært et spesielt løft innen grunnleggende og strategisk forskning på miljøvennlig, og effektiv energibruk, noe som gjenspeiles i prosjektene og aktivitetene innen Geminisenter Energiprosesser. Her er noen eksempler:

De aller fleste større prosjektene som finnes i senteret involverer et samarbeid mellom SINTEF og NTNU. Samarbeid og utnyttelse av synergier (for eksempel komplementær kunnskap) har blitt en naturlig del av vår felles hverdag.

Gruppene i Geminisenteret er også involvert i viktig internasjonalt strategisk arbeid. Dette arbeidet er viktig for å forbli ved forskningsfronten men også for å følge opp og påvirke positivt rammeverk/politiske bestemmelser og prosesser. Det kan nevnes særlig:

Metoder brukt i Geminisenteret skal kunne dekke behov for både grunnleggende og anvendt forskning samtidig tillate dybdestudier og overordnet/verdikjede betraktninger. Disse metodene inkluderer:

 • Eksperimentelle aktiviteter
 • Simulering og numeriske analyser
 • System- og livsløpsanalyser