Til hovedinnhold

163-8 Kraftproduksjon fra overskuddsvarme

163-8 Kraftproduksjon fra overskuddsvarme

Muligheter og konsekvenser ved bruk av naturlige arbeidsmedier og –blandinger i systemer for kraftproduksjon fra industriell overskuddsvarme

Utnyttelse og konvertering av overskuddsvarme fra industriprosesser er helt sentralt for å oppnå ytterligere energieffektivisering og dermed ha mulighet til å nå klimamålene vi har forpliktet oss til.

Selv om den grunnleggende teknologien for kraftproduksjon fra varme er veletablert, er det fremdeles lav utnyttelsesgrad av varmekilder i mindre skala og/eller av lavere temperaturer på grunn av høyere kostnader og lavere kraftutbytte. Dette ønsker vi i SINTEF Energi å gjøre noe med. I forskningsprosjektet COPRO har vi som målsetning å utvikle nye kraftprosesser basert på blandinger av naturlige arbeidsmedier, som skal resultere i konsepter som er mer energi- og kostnadseffektive.

Oppgaven består i:

 • Å sette seg inn i problemstillingen.
 • Studere muligheter og begrensinger ved bruk av hydrokarboner i industrielle anlegg (med fokus på å håndtere brennbarhet)
 • Benytte simuleringsmodell til å utforske og studere Rankine-prosesser med blandinger av CO2 og hydrokarboner med fokus på:
  • Sikker anvendelse i industriprosesser
  • Maksimalt kraftutbytte fra en gitt varmekilde
  • Studere effekten av ulike parametere
 • Skrive rapport, lage presentasjon

Forutsetninger

 • Interesse for energieffektivisering og kraftproduksjon fra spillvarme
 • Interesse for stoffers og blandingers termodynamiske egenskaper
 • Kjennskap til Rankine-sykler og deres virkemåte (eller evne til å sette seg raskt inn i)

 

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.


 

Medveiledere

Petter Nekså

Sjefforsker
Navn
Petter Nekså
Tittel
Sjefforsker
Telefon
926 06 519
Avdeling
Gassteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS