Til hovedinnhold

163-6 CO2-fangst fra sementproduksjon

163-6 CO2-fangst fra sementproduksjon

Integrasjon av teknologier for "post-combustion" CO2-fangst i et sementproduksjonsanlegg

Sementindustrien står for 5% av globale menneskeskapte CO2-utslipp hvert år. Rundt 40% av utslippene kommer fra forbrenning av brensel mens 60% er et resultat av kalsinering av kalkstein (CaCO3 konverteres til CaO og CO2). På grunn av kalsineringen er det umulig å unngå å produsere CO2 i prosessen. Dermed er CO2-fangst et viktig alternativ for å kutte utslipp i denne sektoren.

Flere ulike teknologier har vært foreslått for CO2-fangst i sementindustrien. Den mest modne teknologien for formålet er kjemisk absorpsjon med aminer. På SINTEF Energi jobber vi med CO2-fangst fra sementproduksjon i EU-prosjektet CEMCAP (www.sintef.no/cemcap). Her ser vi på fire alternative teknologier som vi sammenligner med absorpsjon med aminer. De fire teknologiene vi undersøker er:

 • Oksygen-forbrenning (Oxy-fuel)
 • Absorpsjon med kjølt ammoniakk (Chilled ammonia)
 • Kalsium-looping (Calcium looping)
 • Membran-assistert lav-temperatur CO2-fangst

Temaet for oppgaven er undersøke caser for teknologien membran-assistert lav-temperatur CO2-fangst for eksosgass fra sementproduksjon, ved bruk av Aspen Hysys med mer.

Oppgaven består i å:

 • Sette seg inn i problemstillingen
 • Undersøke ulike caser for CO2-fangstteknologien
  • ulike eksosgass-sammensetninger
  • ulike prosesskonfigurasjoner
 • Gjøre tekno-økonomiske beregninger for de ulike casene
 • Utarbeide en rapport som inneholder:
  • beskrivelse av de to teknologiene
  • beskrivelse av casene som er undersøkt
  • antagelser og metoder brukt i prosessimuleringene
  • antagelser og metoder brukt for tekno-økonomiske beregninger
  • beregning av KPIer ("key performance indicators") for casene

Forutsetninger - En eller flere av følgende:

 • Interesse for CO2-fangst fra industri
 • Kunnskap om prosessteknologi
 • Generell kunnskap om økonomisk analyse
 • Kjennskap til (eller evnen til å sette seg inn i) Aspen Hysys

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til energisommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

 • Søknadstekst
 • CV
 • Karakterutskrift

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og nummeret på den/de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge. Du kan søke opptil tre jobber.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Medveiledere