Til hovedinnhold

163-5 Hydrogenproduksjon med CO2-fangst

163-5 Hydrogenproduksjon med CO2-fangst

Naturgassreformering med CO2-absorpsjon og PSA-rensing

Hyper-konseptet for hydrogenproduksjon.
Hyper-konseptet for hydrogenproduksjon.

Hydrogen forventes å spille en viktig rolle i fremtidens energisystemer. Både EU og IEA peker på bruk av hydrogen som en forutsetning for å nå globale mål for reduksjon av klimagassutslipp.

På lang sikt bør hydrogen produseres ved bruk av fornybar energi som vindkraft, vannkraft og solenergi. På kort sikt, før man har store mengder fornybar energi tilgjengelig, vil hydrogen hovedsakelig måtte produseres fra fossile energikilder gjennom gassifisering av kull eller reformering av naturgass. I dag produseres 96% av verdens hydrogen fra fossile kilder. I en energisetting bør hydrogenproduksjon fra fossile kilder foregå med CO2-fangst, noe som i svært liten grad blir gjennomført i dag.

SINTEF Energi har i flere år jobbet med problemstillinger knyttet til produksjon av hydrogen. I prosjektet BIGCCS har vi jobbet med ulike metoder for å produsere hydrogen fra fossile kilder med CO2-fangst. I et nytt prosjekt, Hyper, er temaet produksjon, flytendegjøring og eksport av hydrogen i Norge ved å kombinere hydrogenproduksjon via elektrolyse ved bruk av vind- og vannkraft og naturgassreformering med CO2-fangst. Den varierende tilgangen på vind kan balanseres ved bruk av overflødig vannkraft og naturgass, slik at man til sammen kan ha en jevn produksjon av hydrogen. Konseptet er illustrert i figuren.

I både BIGCCS og Hyper er det bruk for et referansecase for hydrogenproduksjon fra naturgass med CO2-fangst ved bruk av kommersielle teknologier. Kommersielle teknologier vil i denne sammenhengen si naturgassreformering med absorpsjon som CO2-fangstteknologi, og hydrogenrensing til ren form ved bruk av PSA ("pressure-swing adsorption").

Oppgaven består i å:

 • Sette seg inn i problemstillingen.
 • Simulere et referansecase for naturgassreformering med CO2-absorpsjon og PSA ved bruk av Aspen Hysys og lignende.
 • Utarbeide en rapport som gir en detaljert beskrivelse av
  • referansecaset
  • antagelser og metode brukt i prosessimuleringen
  • KPIer ("key performance indicators") for referansecaset

Oppgaven er knyttet til prosjektene BIGCCS og Hyper.

Forutsetninger

 • Interesse for hydrogenproduksjon og CO2-fangst
 • Kunnskap om prosessteknologi
 • Kjennskap til (eller evnen til å sette seg inn i) Aspen Hysys

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til EN-sommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

 • Søknadstekst
 • CV
 • Karakterutskrift

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på den/de sommerjobbene du søker på.

Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge. Du kan søke opptil tre jobber.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Medveiledere

Petter Nekså

Sjefforsker
Navn
Petter Nekså
Tittel
Sjefforsker
Telefon
926 06 519
Avdeling
Gassteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS