Til hovedinnhold

163-3 Nanostrukturerte overflater for CO2-fangst

163-3 Nanostrukturerte overflater for CO2-fangst

Forskningsleder

Nanostrukturerte, superlyophobiske overflater for effektiv separasjon og dråpekondensasjon av CO2

Illustration of droplets with (A) low wettability, (B) some wettability and (C) high wettability. Droplets of type (A) are often called non-wetting and droplets of type (C) are called wetting. Superlyophobic and superhydrophobic surfaces induce droplets of type (A), where contact angles are larger than 150°. (Illustration: Messer Woland, License: CC BY-SA 2.5, Changes to the original work have been made).

CO2 fangst, transport, og lagring (CCS) spiller en viktig rolle for å redusere global oppvarming. Kondensering av CO2 i varmevekslere og separatorer skjer i ulike prosesser hvor en gassformet, CO2-rik strøm er flytende (for eksempel for å rense gassen, kondensering for skipstransport eller andre lavtemperaturprosesser) slik at den tilfredsstiller spesifikasjoner for transport. Dråpevis kondensasjon er mer effektivt enn filmvis kondensasjon for varmeoverføring og separasjonsprosesser.

I prosjektet NanoDrop skal vi jobbe for å fremme dråpevis kondensasjon i varmevekslere og separatorer. Vi vil identifisere, produsere og teste potensielle nanostrukturerte overflater og kvantifisere ytelsen med tanke på kondenseringseffektivitet.

Oppgaven består i:

  • Litteraturstudie av ulike alternativer for fabrikasjon av overflater med egenskaper som viser stort potensial for dråpevis kondensasjon av CO2
  • Utvikle planer for fabrikasjon av nanostrukturerte overflater
  • Formulere potensiell design av eksperimentelt oppsett
  • Skrive rapport
  • Forberede og presentere arbeidet

Forutsetninger

  • Interesse for nanoteknologi, nanostruktuerte overflater
  • Interesse for CO2-håndtering og flytendegjøring
  • Interesse for å designe utstyr

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.


 

Medveileder