Til hovedinnhold

163-2 CO2-fangst fra gasskraftverk

163-2 CO2-fangst fra gasskraftverk

CO2-fangst fra eksosgassen på gasskraftverk gjennom bruk av membraner eller polymere sorbenter

Gasskraftverk muliggjør fleksibel kraftproduksjon med lave CO2-utslipp i et fremtidig energisystem men høy andel av fornybar kraft (sol og vind). Dette er relevant f.eks. på det europeiske kontinentet. CO2-konsentrasjonen i eksosen fra et gasskraftverk er imidlertid lav (cirka 4%), og CO2-fangst er derfor forholdsvis energikrevende fra gasskraftverk.

I SINTEF Energi har det i flere år pågått et arbeid med å sammenligne forskjellige CO2-fangstmetoder for gasskraftverk på en konsistent basis. Særlig solventer (aminer) og høytemperatursorbenter (Ca-looping) har blitt studert. Det er ønskelig å komplettere denne studien med en oversikt over hva slags energiforbruk som kan forventes for lavtemperatursorbenter og membraner. Spesielt for membraner er det av interesse å bruke en metodikk som er utviklet ved SINTEF Energi for å minimere kostnad for CO2-fangst. Noe arbeid med bruk av denne metodikken ble gjort i 2015, men mer gjenstår.

Videre trengs en sammenligning mellom alle fangstmetodene (benchmarking) når det gjelder energieffektivitet og fleksibilitet (evne til å respondere på hurtige lastendringer).

Oppgaven består i:

 • Å sette seg inn hva som er gjort tidligere i SINTEF Energi og av andre forskningsgrupper innenfor post-combustion capture fra Gasskraftverk (litteraturstudie)
 • Litteraturstudie av aminimpregnerte polymersorbenter og estimat av energiforbruket ved CO2-fangst fra gasskraftverk
 • Simuleringer av CO2-fangst fra gasskraftverk med polymere membraner
 • Oversiktlig sammenstilling av resultater (grafisk/tabellform)
 • Rapportskriving.

Hvis gode/relevante resultater kan tas frem for CO2-fangst med sorbenter og/eller membraner vil sommerforskeren som en del av prosjektet medvirke i skrivingen av en vitenskapelig konferansepublikasjon for GHGT-13.

Forutsetninger

 • Interesse for kraftproduksjon med CO2-fangst.
 • Kjennskap til Aspen HYSYS og Excel
 • Det forutsettes at sommerforskeren har et godt nivå i skriftlig engelsk

Medveiledere
Rahul Anantharaman  Rahul Anantharaman

Personell fra SINTEF materialer og kjemi i Oslo vil bidra med kunnskap vedrørende membraner for CO2-separasjon

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til energisommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

 • Søknadstekst
 • CV
 • Karakterutskrift

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og nummeret på den/de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge. Du kan søke opptil tre jobber.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.