Til hovedinnhold

163-2 CO2-fangst fra gasskraftverk

163-2 CO2-fangst fra gasskraftverk

CO2-fangst fra eksosgassen på gasskraftverk gjennom bruk av membraner eller polymere sorbenter

Gasskraftverk muliggjør fleksibel kraftproduksjon med lave CO2-utslipp i et fremtidig energisystem men høy andel av fornybar kraft (sol og vind). Dette er relevant f.eks. på det europeiske kontinentet. CO2-konsentrasjonen i eksosen fra et gasskraftverk er imidlertid lav (cirka 4%), og CO2-fangst er derfor forholdsvis energikrevende fra gasskraftverk.

I SINTEF Energi har det i flere år pågått et arbeid med å sammenligne forskjellige CO2-fangstmetoder for gasskraftverk på en konsistent basis. Særlig solventer (aminer) og høytemperatursorbenter (Ca-looping) har blitt studert. Det er ønskelig å komplettere denne studien med en oversikt over hva slags energiforbruk som kan forventes for lavtemperatursorbenter og membraner. Spesielt for membraner er det av interesse å bruke en metodikk som er utviklet ved SINTEF Energi for å minimere kostnad for CO2-fangst. Noe arbeid med bruk av denne metodikken ble gjort i 2015, men mer gjenstår.

Videre trengs en sammenligning mellom alle fangstmetodene (benchmarking) når det gjelder energieffektivitet og fleksibilitet (evne til å respondere på hurtige lastendringer).

Oppgaven består i:

  • Å sette seg inn hva som er gjort tidligere i SINTEF Energi og av andre forskningsgrupper innenfor post-combustion capture fra Gasskraftverk (litteraturstudie)
  • Litteraturstudie av aminimpregnerte polymersorbenter og estimat av energiforbruket ved CO2-fangst fra gasskraftverk
  • Simuleringer av CO2-fangst fra gasskraftverk med polymere membraner
  • Oversiktlig sammenstilling av resultater (grafisk/tabellform)
  • Rapportskriving.

Hvis gode/relevante resultater kan tas frem for CO2-fangst med sorbenter og/eller membraner vil sommerforskeren som en del av prosjektet medvirke i skrivingen av en vitenskapelig konferansepublikasjon for GHGT-13.

Forutsetninger

  • Interesse for kraftproduksjon med CO2-fangst.
  • Kjennskap til Aspen HYSYS og Excel
  • Det forutsettes at sommerforskeren har et godt nivå i skriftlig engelsk

Medveiledere
Rahul Anantharaman  Rahul Anantharaman

Personell fra SINTEF materialer og kjemi i Oslo vil bidra med kunnskap vedrørende membraner for CO2-separasjon

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.