Til hovedinnhold

163-1 Eksperimenter på CO2

163-1 Eksperimenter på CO2

Faselikevekter for CO2-rike gassblandinger

CO2-fangst og -lagring regnes av mange som et av de viktigste tiltakene for å redusere den globale oppvarmingen på grunn av klimagassutslipp. For videre utvikling, design og forbedring av de ulike prosessene i CO2-håndtering er det nødvendig å kunne modellere og prediktere oppførselen til stoffene som er involvert. Et delmål i prosjektet CCSphase, som denne oppgaven er en del av, er å fremskaffe nøyaktige data for termofysikalske egenskaper til karbondioksidrike blandinger relevante for CO2-transport, en viktig del av CO2-håndteringen. Målinger foretas for temperaturer mellom -60 og 200 °C og trykk mellom 1 og 200 bar. Disse målingene vil bli kvalitetssikret opp mot eksisterende målinger og termodynamiske modeller.

Et oppsett for å måle gass-/væskelikevektstilstander for aktuelle blandinger har blitt utviklet og installert i vårt laboratorium. I denne riggen måles og kontrolleres temperatur og trykk i målecellen til svært høy nøyaktighet ved hjelp av avansert instrumentering. Sammensetningen til de forskjellige fasene måles ved hjelp av gasskromatografi (GC). På grunn av krav om høy nøyaktighet er det også utviklet egne systemer for kalibrering av de forskjellige målesystemene.

Sommerstudentenes arbeid vil være relatert til oppsettet og relatert programvare for måling av faselikevekt på CO2-rike blandinger og forbedring av måleoppsettet og relatert programvare.

Oppgaven består i:

 • Planlegge, utføre og analysere faselikevektsmålinger
 • Blande kalibreringsgasser
 • Foreta kalibreringsmålinger
 • Skrive rapport og holde presentasjon

Les mere om prosjektet CCSphase

Forutsetninger

 • Interesse for fluiddynamikk
 • Interesse for termodynamikk
 • Interesse for laboratoriemålinger
 • Interesse og kunnskap om gasskromatografi, programmering, og relevante dataverktøy kan være en fordel avhengig av oppgaven, men er ingen forutsetning.

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til EN-sommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

 • Søknadstekst
 • CV
 • Karakterutskrift

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på den/de sommerjobbene du søker på.

Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge. Du kan søke opptil tre jobber.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Medveileder