Til hovedinnhold

162-4 Gassifisering av biomasse

162-4 Gassifisering av biomasse

Forskningsleder

Oppstart av en unik infrastruktur for gassifisering av biomasse

SINTEF Energi har i prosjektet NorBioLab etablert en verdensunik infrastruktur for gassifisering av biomasse. I reaktoren omvandles biomasse ved høye temperaturer og trykk til karbonoksid og hydrogen; byggesteiner til fornybare brensler slik som metanol, etanol og flybrensel.

I løpet av våren og sommeren kommer vi til å sette reaktoren i drift, og i sommerjobben kan du få en eksklusiv mulighet til å få delta i driftsteamet i et prosjekt som befinner seg ved fronten av anvendt forskning i fagområdet. Du kommer å jobbe tett med driftsteamet og få mulighet til å benytte flere faglige vinklinger for problemløsning; alt i fra termodynamikk til reguleringsteknikk, høytemperaturkjemi, gassdeteksjon og gassanalyse. Dette arbeidet er planlagt å ta åtte uker med start i begynnelsen av juni 2016.

Les mere om prosjektet GAFT - Gassifisering og FT-Syntese av lignocellulose biomasse

Oppgaven består i:

  • Å delta i eksperimentelle forsøk
  • Å behandle data fra eksperimentelle forsøk
  • Skrive rapport

Forutsetninger

  • Interesse for eksperimentell utvikling
  • Interesse for høytemperaturkjemi
  • Stor mekanisk interesse

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til EN-sommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

  • Søknadstekst
  • CV
  • Karakterutskrift

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på den/de sommerjobbene du søker på.

Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge. Du kan søke opptil tre jobber.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Medveileder