Til hovedinnhold

162-3 Neste generasjons varmepumper

162-3 Neste generasjons varmepumper

Case-studium om implementering av varmepumper i høytempererte industriprosesser med naturlige arbeidsmedia

Mange industriprosesser krever store mengder varme ved høyere temperaturer enn dagens varmepumper kan levere, samtidig som de har mye spillvarme ved lavere temperaturer. Dette betyr at mye energi går tapt, siden varmepumper normalt kan redusere energibehovet med omtrent 70 %. Gjennom SINTEF-prosjektet HeatUp skal ny varmepumpeteknologi for høyere temperaturer enn hittil utvikles, slik at store energimengder kan spares i industrien.

HeatUp innebærer flere ulike case-studier for prosjektets industripartnere. Flere ulike teknologier vurderes for de ulike behovene partnerne har, og disse byr på ulike utfordringer. Mange arbeidsmedium er lite miljøvennlige, og overgangen til bruk av naturlige medium, som for eksempel vann, er viktig for å få til bærekraftige løsninger. Nye turbokompressorer er også under utvikling til bruk i de nye varmepumpene. Disse skal være oljefrie og tåle høyere temperatur og trykk, og andre medium enn tidligere.

Sommerjobben innebærer å arbeide med et virkelig case-studium, bruke simuleringsprogram for å vurdere ulike løsninger innen varmepumpeteknologi og bidra til å redusere energibehovet i industrien. Se også prosjektets hjemmeside.

Oppgaven består i å:

  • sette seg inn i problemstillingen
  • bruke modelleringsprogram som Dymola eller Energy Equation Solver (EES) til å simulere og vurdere prosessen.
  • studere effekten av ulike parametere og finne en optimal (eller nær-optimal) løsning.
  • skrive rapport om arbeidet.

Forutsetninger

  • God kjennskap til varmepumpeteknologi
  • Interesse for energieffektivisering i industriprosesser
  • Kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i) Dymola eller EES

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til energisommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

  • Søknadstekst
  • CV
  • Karakterutskrift

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og nummeret på den/de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge. Du kan søke opptil tre jobber.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Medveiledere