Til hovedinnhold

162-2 Miljøvennlig vedforbrenning

162-2 Miljøvennlig vedforbrenning

Modellering av termokjemisk dekomponering av vedkubber for mer miljøvennlig og energieffektiv vedforbrenning

Skogen er en fornybar energiressurs. Den er viktig i dag og vil bli mer og mer viktig i en fremtid hvor fossile energiressurser gradvis vil forsvinne. Men, forbrenning av ulike typer skogsbasert biomasse, og spesielt vedkubber i vedovner, er en utfordring med tanke på både utslipp, energieffektivitet og stabil varmeavgivelse. Det er derfor viktig å forstå i tilstrekkelig detalj hvordan vedkubbene forbrenner, for deretter å utnytte denne kunnskapen til å forbedre fremtidens vedovner. Modellering av forbrenningsprosessen, og bruk av modellene i såkalte CFD (Computational Fluid Dynamics) simuleringer, er en potensiell effektiv måte å utvikle nye og forbedrede ovnsdesign på. En av de viktigste delmodellene i en slik simulering er den termokjemiske dekomponeringen av selve vedkubben, dvs. hvordan vedkubben konverteres og hva som kommer ut av den som funksjon av tid.

I denne sommerjobben skal studenten jobbe teoretisk og bidra til utviklingen av en komplett modell for den termokjemiske dekomponeringen av en vedkubbe.

Prosjektet er knyttet til prosjektet WoodCFD.

Oppgaven består av:

  • Litteraturstudie om termokjemisk dekomponering av vedkubber og modellering av dette
  • Bidra til utvikling av utvalgte delmodeller
  • Bruke delmodellene i utvalgte simuleringer
  • Skrive en kort rapport og presentere arbeidet

Forutsetninger

  • Interesse innen bioenergi og termokjemisk konvertering av biomasse
  • Interesse for modellering
  • Kjennskap til Matlab og Excel

Medveiledere:

Øyvind Skreiberg og Inge Haberle, NTNU

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til EN-sommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

  • Søknadstekst
  • CV
  • Karakterutskrift

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og nummeret på den/de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge. Du kan søke opptil tre jobber.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.