Til hovedinnhold

162-1 Biokarbon for metallurgisk industri

162-1 Biokarbon for metallurgisk industri

Forsker

Produksjon og utnyttelse av biokarbon i metallurgisk industri

Skogen er en fornybar energiressurs. Den er viktig i dag og vil bli mer og mer viktig i en fremtid hvor fossile energiressurser gradvis vil forsvinne. Men, biomasse fra skogen og spesielt skogsavfall er et utfordrende brensel.

Karbonisering er en termokjemisk teknologi som konverterer biomasse til biokarbon, dvs. trekull. Biokarbon er det ultimate faste biobrenselet, med potensiale for stabile forbrenningsbetingelser og lave utslipp. Men, det er også godt egnet som reduksjonsmiddel i metallurgisk industri, bl.a. annet i produksjonen av silisium for bruk i solceller, dvs. indirekte bioenergi, eller som reduksjonsmiddel ved produksjon av andre metaller, som aluminium og mangan.

Optimal produksjon og utnyttelse av biokarbon er ønskelig, noe som innebærer maksimering av utbyttet av biokarbon, og dets kvalitet for en type sluttbruk. I den forbindelse er biokarbonets reaktivitet en meget viktig parameter.

I denne sommerjobben skal studenten jobbe eksperimentelt, ved bruk av to forskjellige termogravimetriske analysatorer (TGA) (en hos Elkem i Kristiansand og en hos SINTEF Energi), og teoretisk ved analyse av forsøksresultatene for å identifisere egenskapene til biokarbon i komprimert form for utnyttelse som reduksjonsmiddel i metallurgisk industri.

Les mere om prosjektet BioCarb

Oppgaven består i å:

  • Litteraturstudie på karbonisering og TGA-forsøk og analyser
  • Bidra til planlegging og gjennomføring av TGA-forsøk
  • Analysere og bearbeide resultater
  • Skrive en kort rapport og presentere arbeidet

Forutsetninger

  • Interesse innen bioenergi og termokjemisk konvertering av biomasse
  • Interessert i laboratoriearbeid
  • Kjennskap til Excel

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til energisommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

  • Søknadstekst
  • CV
  • Karakterutskrift

Skriv navnet ditt og nummeret på den/de sommerjobbene du søker på i tittel- / subjectfeltet. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Medveileder