Til hovedinnhold

125-6 Aggregering av vannkraftmodell

125-6 Aggregering av vannkraftmodell

Seniorforsker
930 86 693

Aggregering av vannkraftverk, aggregeringsnivå, metodikk og sammenligning

I mange av SINTEF Energi sin modeller for produksjonsplanlegging og kraftmarkeder brukes en aggregert vannkraftmodell av vassdragene. Den aggregerte modellen består av et magasin og en kraftstasjon. Aggregering er nødvendig for at man skal kunne løse ulike optimaliseringsproblem som uten aggregering ville blitt for store.

I forskningsprosjektet MAD (Methods for Aggregation and Disaggregation) er et av hovedmålene å generere mer nøyaktige aggregerte modeller som forhåpentligvis gir en bedre beskrivelse av vannkraftsystemet.

Oppgaven består i:

  • Foreta ulike typer aggregering av vannkraftverk for gitt system, aggregeringsnivå og metode.
  • Finne ut hvordan ulike aggregerte modeller skal sammenlignes.
  • Sammenligne forskjellige typer nivå av aggregering opp mot en detaljert beskrivelse. Aggregeringen skal gjøres manuelt. Egenskapene til ulike aggregerte modeller skal sammenlignes ved å kjøre sesongplanleggingsmodellen ProdRisk for de ulike modellene.

Forutsetninger

  • Intensjonen med sommerjobben er at den skal videreføres med prosjekt- og masteroppgave ved Inst. for elkraftteknikk, NTNU.

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.


 

Medarbeidere