Til hovedinnhold

125-5 Oppgradering av IT til TN-nett

125-5 Oppgradering av IT til TN-nett

Kost-nytte-vurderinger av oppgradering av IT-nett til TN-nett

Foto: Shutterstock

I Norge er rundt 70 % av lavspenningsnettet 230 V IT-nett, i motsetning til nesten hele resten av Europa hvor det brukes 400 V TN-nett. Forskjellen på de to fordelingssystemene inkluderer blant annet kobling til jord, antall ledere og linjespenning. Det er historiske årsaker til at det ble valgt å bygge IT-nett i Norge, men i dag er alt nytt nett som bygges i Norge TN-nett. Det diskuteres også om det kan være aktuelt å oppgradere eksisterende IT-nett til TN-nett, på grunn av en del spesielle utfordringer med det norske IT-nettet som har blitt mer tydelige de siste årene.

I forskningsprosjektet "Spenningskvalitet i smarte nett" (SPESNETT) har SINTEF bl.a. studert ulike elektriske apparaters påvirkning på forsyningsspenningen og sammenhengen mellom spenningskvalitet og nettstyrke i IT og TN-nett. Dette har belyst utfordringer med å benytte trefaseapparater i IT-nett. En annen utfordring er den lave tilgjengeligheten av noen typer trefaseapparater som kan brukes i det norske lavspenningsnettet, forårsaket av at Norge er et lite marked på europeisk nivå. Også lading av elbiler har vist seg problematisk i noen tilfeller.

Diskusjoner om å oppgradere IT-nett til TN-nett strander ofte på at en oppgradering blir svært kostbart; SINTEF vil derfor se nærmere på hvilke nytteverdier oppgradering vil ha, hvilke kostnader som er forbundet med oppgradering, og i hvilke situasjoner oppgradering kan være fornuftig.

Oppgaven består i:

  • Sette seg inn i debatten om oppgradering av IT-nett til TN-nett per dags dato
  • Å anslå kostnader ved oppgradering for ulike implementeringsmetoder i ulike scenarioer
  • Systematisere og vurdere ulike nytteverdier ved oppgradering

Forutsetninger

  • God kraftsystemforståelse
  • Forståelse av ulike fordelingssystemer eller evne til å raskt sette seg inn i dette
  • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til EN-sommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

  • Søknadstekst
  • CV
  • Karakterutskrift

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på den/de sommerjobbene du søker på.

Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge. Du kan søke opptil tre jobber.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Medarbeidere