Til hovedinnhold

125-4 Effektprising i fremtidens energisystem

125-4 Effektprising i fremtidens energisystem

Analyser av kostnader knyttet til reservekrav ved bruk av Samkjøringsmodellen

Det framtidige europeiske kraftsystemet vil være tettere integrert og vil omfatte en større andel av uregulerbar fornybar produksjon enn i dag. Denne utviklingen blir drevet av bl.a. et sterkere utbygd nett, miljømål satt av EU og beslutninger om ned¬bygging av kjernekraft. Det vil kreves at betydelige mengder effektreserver holdes utenfor energimarkedet slik at stokastisk/usikker produksjon fra f.eks. vind og sol kan balanseres til enhver tid.

Samkjøringsmodellen er en fundamental energimarkedsmodell som er mye brukt av aktører i det nordiske markedet til bl.a. kraftmarkedsanalyse, prisprognostisering og utbyggingsplanlegging. Modellen har funksjonalitet for modellering av reservekrav, og man kan prognostisere reservepriser.

Oppgaven vil bestå i kjøre Samkjøringsmodellen på et definert datasett som representerer et fremtidig Nordisk/Nord-Europeisk kraftsystem. Priser for effektreserve skal hentes ut og analyseres.

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i grunnleggende bruk av Samkjøringsmodellen
  • Forstå hvordan reservekrav modelleres i Samkjøringsmodellen
  • Gjøre analyser på et datasett – hente ut og analysere priser knyttet til reservekrav

Oppgaven er knyttet til prosjektet "Integrating Balancing Markets in Hydropower Scheduling Methods", se prosjektkortet for mer informasjon om prosjektet.

Forutsetninger

  • Grunnleggende kjennskap til kraftmarkeder

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til energisommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

  • Søknadstekst
  • CV
  • Karakterutskrift

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og nummeret på den/de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge. Du kan søke opptil tre jobber.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Medarbeidere

Arild Lote Henden

Master of science
Navn
Arild Lote Henden
Tittel
Master of science
Telefon
907 27 106
Avdeling
Energisystemer
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS