Til hovedinnhold

140-7 Simuleringer av elektriske utladninger

140-7 Simuleringer av elektriske utladninger

Direkte numeriske simuleringer av elektrisk utladning og ladningsoppbyggelse på dielektriske flater

Elektrisk holdfasthet i gassisolerte høyspenningsanlegg er i stor grad styrt av elektrodedesign og gassens fysiske egenskaper. Utladningsprosesser skjer gjennom såkalte negative eller positive streamere, som er fysiske prosesser dominert av elektronskred eller fotoionisasjon i nærheten av fronten på et slikt skred.

Forutsigelse av elektrisk holdfasthet i industrielle høyspenningsanlegg har vist seg å være et hinder for effektiv design. I et stort norsk forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og norsk og internasjonal industri jobber SINTEF og NTNU med utvikling av programvare for å simulere elektriske utladnings i gass-isolerte høyspenningsanlegg. Vi bruker "cut-cell" adaptive kartesiske grid for finite-volume løsninger av Poisson-likningen for den elektriske felt-fordelingen; hydrodynamiske likninger for bevegelse av elektrisk ladede partikler; og transportlikninger for fotoner. Programvaren er designet for parallelle beregninger på superdatamaskiner.

Hovedmålsettingen for denne sommerjobben er å simulere ladningsoppbyggelse på dielektriske flater i inhomogene felt, samt å inngå i videre utvikling av programvaren. Arbeidet vil derfor bestå i både bruk og utvikling av vår software. Det er mulig å viderefører dette arbeidet som prosjekt- og masteroppgaver.

Oppgaven består i å:

 • Sette seg inn i problemstillingen
 • Sette seg inn i utvikling og bruk av parallelle koder og adaptive grid
 • Videreutvikling av kode og analyse av ladningsoppbyggelse på overflater
 • Formidle resultatene (muntlig og skriftlig i form av en rapport)

Forutsetninger

 • Kjennskap til elektrodynamikk og fluiddynamikk
 • Kjennskap eller evne til å sette seg inn i C++ og Linux
 • Interesse for numeriske beregninger
 • Arbeidet vil passe godt for studenter med bakgrunn fra teknisk fysikk, men andre studieretninger kan også være aktuelle.

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til energisommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

 • Søknadstekst
 • CV
 • Karakterutskrift

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og nummeret på den/de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge. Du kan søke opptil tre jobber.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Medveileder

Per Atle Pedersen

Forskningsleder
Navn
Per Atle Pedersen
Tittel
Forskningsleder
Telefon
991 60 145
Avdeling
Elkraftteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS