Til hovedinnhold

140-6 Tilstandskontroll av høyspentkabler

140-6 Tilstandskontroll av høyspentkabler

Forsker

Tilstandskontroll av høyspentkabler: Måling av elektriske delutladninger

Dagnostic Test Methods
Dagnostic Test Methods

Det er i dag installert 140 000 km jordkabler i det norske nettet. Med en typisk kabellengde på
0,5-1 km, betyr det at det også er omlag 100 000 (!) skjøter installert i det norske distribusjonsnettet. En betydelig andel av det norske kabelnettet er nå eldre enn forventet levetid som er 30 år. Skjøtene har i utgangspunktet kortere forventet levetid enn selve kabelen. I tillegg vil en innføring av intermitterende fornybar produksjon (f.eks. sol- og vindkraft) i nettet føre til at laststrømmen kan øke betydelig. En rask endring av laststrøm kan medføre mekaniske problemer i isolasjonssystemet og langs grenseflater på grunn av forskjeller i termisk utvidelseskoeffisient for metaller og plastmaterialer. Det er derfor et behov for pålitelige metoder for tilstandskontroll av kabelnettet.

For å undersøke tilstanden på kabler benyttes blant annet måling av elektriske delutladninger (som er delvis kortslutning av isolasjonssystemet). Av måletekniske årsaker utføres dette ofte ved andre frekvenser enn driftsfrekvens (50 Hz).

Vesentlig for dette prosjektet vil være å måle og analysere større datamengder fra utladninger i noen kabelskjøter innsamlet fra drift (før havari). Hensikten vil være å måle og karakterisere delutladninger fra en virkelig defekt med statistiske metoder, og studere hvordan frekvensen av den påtrykte spenningen påvirker delutladningene. Metodikken som anvendes er ny og vil bli brukt til å utvikle mer pålitelige og robuste tilstandsindikatorer for jordkabler i distribusjonsnettet. Dette arbeidet inngår i et pågående forskningsprosjekt ved SINTEF Energi/Elkraftteknologi, der de største nettselskapene i Norge samt en norsk kabelprodusent deltar.

Det vil være mulighet for å videreføre arbeidet i prosjekt- og masteroppgave ved NTNU.

I tilknytning til SINTEF-prosjektet tilbys en oppgave med følgende tema:

 • Å sette seg inn i problemstillingen, både praktisk og teoretisk
 • Etablere en oversikt over anvendte metoder for analyse av delutladninger
 • Delta i preparering av prøveobjekter
 • Bruke et etablert testoppsett og måle delutladninger i noen kabelskjøter
 • Systematisere og analysere utladningsdata/store datamengder (i for eksempel Matlab)

Forutsetninger

 • Interesse for elektroteknikk/ elkraft
 • Interesse for eksperimentelt arbeid
 • Grunnleggende kjennskap til elektroteknikk og numeriske verktøy (for eksempel Matlab)

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til EN-sommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

 • Søknadstekst
 • CV
 • Karakterutskrift

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på den/de sommerjobbene du søker på.

Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge. Du kan søke opptil tre jobber.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Medveiledere