Til hovedinnhold

140-2 Måling av elektriske utladninger

140-2 Måling av elektriske utladninger

Forskningsleder

Måling av elektriske utladninger ved lynimpuls v.h.a fotomultiplikator

I dag er det en trend i samfunnet på å unngå å benytte klimagasser som SF6. Derfor har det i den senere tiden vært høy fokus på å benytte luft som isolasjonsmedium i høyspenningsprodukter. Den elektriske holdfastheten til luft er lavere enn SF6 og utfordringen er å lage kompakte luftisolerte høyspenningsanlegg.

Når man designer høyspenningsanlegg er det nødvendig å ha kunnskap om utladningsprosesser ved elektrisk gjennomslag. Det er også nødvendig å ha verktøy som kan forutsi den elektriske holdfastheten i et anlegg. Derfor må man kunne modellere utladningsprosessen slik som start og propagering av streamere.

Hovedmålsettingen for denne sommerjobben er å gjennomføre eksperimenter som kan bidra til å bedre forståelsen av hvordan en streamer propagerer i et inhomogent felt under påtrykk av lynimpulser. Arbeidet vil bestå av å designe og utvikle et testoppsett som gjør det mulig å måle dette v.h.a fotomultiplikator.

Ved SINTEF Energi arbeider vi for tiden med et større prosjekt som søker å utvikle beregningsprogrammer for å forutsi den elektriske holdfastheten i et høyspenningsanlegg, finansiert av norsk og internasjonal elkraftindustri, samt Norges Forskningsråd. Arbeidet i sommerjobben vil inngå som en del av dette prosjektet.

Det vil være mulighet for å videreføre arbeidet i prosjekt- og masteroppgave ved NTNU.

Oppgaven består i å:

 • Sette seg inn i problemstillingen.
 • Designe og utvikle et testoppsett
 • Bruke støtspenningsgenerator og fotomultiplikator
 • Analysere og tolke måledataer
 • Formidle resultatene (muntlig og skriftlig i form av en rapport)

Forutsetninger

 • Interesse for laboratoriearbeid
 • Interesse for elkraft- og måleteknikk
 • Arbeidet vil passe godt for studenter med bakgrunn fra energi og miljø eller teknisk fysikk. Andre studieretninger kan også være aktuelle.

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til energisommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

 • Søknadstekst
 • CV
 • Karakterutskrift

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og nummeret på den/de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge. Du kan søke opptil tre jobber.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Medveiledere