Til hovedinnhold

140-1 Høyspentmaterialer for undervannskonnektorer

140-1 Høyspentmaterialer for undervannskonnektorer

Subsea installasjoner vil trenge undervannskonnektorer. Arbeidet i denne sommerjobben vil inngå i et prosjekt som har som mål å forbedre eksisterende teknologi og utvikle ny teknologi innenfor dette området.
Subsea installasjoner vil trenge undervannskonnektorer. Arbeidet i denne sommerjobben vil inngå i et prosjekt som har som mål å forbedre eksisterende teknologi og utvikle ny teknologi innenfor dette området.

Elektriske undervannskonnektorer er kritiske komponenter for å realisere blant annet undervannsprosessering og trykksetting av olje og gassreservoarer. I prinsippet er en konnektor en avansert kabelterminering. I dag finnes det hovedsakelig konnektorer for mellomspentnivå (12 og 24 kV) samt noen få for 36 kV. Nye konsepter, og et økende behov for høyere elektrisk effekt, har medført at høyspente AC og DC konnektorer må utvikles. I første omgang må kunnskap om egenskapene til materialene som skal benyttes i slike konnektorer fremskaffes. I dette prosjektet skal derfor den dielektriske responsen og konduktiviteten til noen materialer måles, med vekt på å finne effekten av temperatur, og absorbert vann og olje i materialet.

Dette arbeidet inngår i et pågående nasjonalt/internasjonalt forskningsprosjekt ved SINTEF Energi, avdeling Elkraftteknologi, der produsenter av konnektorer, samt oljeselskap og industri deltar.

Det vil være mulighet for å videreføre arbeidet i prosjekt- og masteroppgave ved NTNU.

I tilknytning til SINTEF-prosjektet tilbys en oppgave med følgende tema:

  • Sette seg inn i oppbygging og virkemåte for undervannskonnektorer
  • Bruke et ferdig testoppsett og måle dielektrisk respons og ledningsevne for noen aktuelle konnektormaterialer
  • Systematisere og analysere målingene
  • Skrive rapport

Forutsetninger

  • Interesse for materialteknikk/fysikk/elkraftteknikk
  • Interesse for eksperimentelt arbeid

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til EN-sommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

  • Søknadstekst
  • CV
  • Karakterutskrift

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og nummeret på den/de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge. Du kan søke opptil tre jobber.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Medveiledere