Til hovedinnhold

125-3 Vedlikeholdsmodellering for havvindsparker

125-3 Vedlikeholdsmodellering for havvindsparker

Degradasjon- og vedlikeholdsmodeller i strategiske beslutningsstøtteverktøy for havvindparker

Kostnadene knyttet til drift og vedlikehold er et betydelig bidrag til livssykluskostnaden for havvindenergi, og det er avgjørende å få ned disse kostnadene for å realisere den planlagte storskala-utbyggingen av havvindkraft i Europa. En stor del av drift- og vedlikeholdskostnadene skyldes korrektiv utskifting av hovedkomponenter slik som girboks og hovedlager på grunn av feil eller degradasjon av komponentent. En av grunnene er at slike utskiftingsoperasjoner krever spesialistfartøyer ("jack-up"-fartøyer) med veldig høye dagrater. Men ikke minst er slike operasjoner kostbare fordi ventetiden på fartøyer kan være flere måneder, og i mellomtiden kan produksjonstapene på grunn av feil eller degradasjon være veldig store.

SINTEF Energi deltar i det store EU-forskningsprosjektet LEANWIND (Logistic Efficiencies And Naval architecture for Wind Installations with Novel Developments; http://www.sintef.no/Projectweb/LEANWIND og http://www.leanwind.eu) og er der sentrale i arbeidet med å undersøke ulike vedlikeholdsstrategier ved hjelp av det strategiske beslutningsstøtteverktøyet NOWIcob (http://www.sintef.no/nowicob). Et viktig tema er hvordan vedlikeholdsstrategien kan forbedres med bedre informasjon om tilstanden til komponenter. Imidlertid er den nåværende versjonen av modellen ikke i stand til å eksplisitt ta hensyn til degradasjon av komponenter over tid eller hvordan dette kan detekteres av tilstandsovervåkingssystemer eller inspeksjoner. Det er imidlertid uavklart hvor viktig det er for valget av vedlikeholdsstrategi at man inkluderer slike detaljerte degradasjonsmodeller i beslutningsstøtteverktøyet, eller om en forenklet representasjon er tilstrekkelig nøyaktig for formålet.

Oppgaven består i:

 • å sette seg inn i havvindkraft generelt og NOWIcob-modellen,
 • å sette seg inn i stokastiske degradasjonsmodeller relevante for havvindturbiner,
 • å implementere (programmere) en degradasjonsmodell i MATLAB og integrere denne i NOWIcob-modellen,
 • å sammenligne resultater ved direkte implementasjon av degradasjonsmodellen med tidligere resultater ved mer indirekte representasjon av degradasjon,
 • å presentere og oppsummere resultatene i et notat.

Forutsetninger

 • Interesse for havvindkraft og fornybar energi.
 • Programmeringskunnskaper og kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i) MATLAB.
 • Forståelse for statistikk.

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til energisommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

 • Søknadstekst
 • CV
 • Karakterutskrift

Skriv navnet ditt og nummeret på den/de sommerjobbene du søker på i tittel- / subjectfeltet. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Medveiledere