Til hovedinnhold

125-1 Tilstandsvurdering av krafttransformatorer

125-1 Tilstandsvurdering av krafttransformatorer

Forsker

Implementering av modell for tilstandsvurdering av krafttransformatorer

Bilde fra Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer (http://transformatorbruker.org/
Bilde fra Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer (http://transformatorbruker.org/

Krafttransformatorer er en viktig komponent i kraftsystemet og derfor er drift og vedlikehold av disse kritisk for forsyningssikkerheten i Norge. Den norske transformatorparken har nå en gjennomsnittsalder på nesten 30 år, hvorav igjen ca. 50 % er over 31 år og 27 % er over 50 år. Forventet levetid for transformatorer er i utgangspunktet 30 år. Den gjennomsnittlige transformatoren i Norge har altså oppnådd forventet levetid, men mange er i drift lenger, og det er derfor behov for metoder og modeller for å kunne bedømme teknisk tilstand og utskiftingsbehov for aldrende transformatorer.

En av metodene for å bedømme og sammenligne tilstanden til forskjellige transformatorer er en såkalt "helseindeks" (HI). En HI er en kvantitativ størrelse som estimerer transformatorens tilstand ved at ulike typer data og informasjon relatert til tilstand vurderes, graderes og aggregeres (f.eks. resultater fra oljeprøver, visuell tilstandskontroll og ulike andre målinger). HI kan brukes som grunnlag for å identifisere de mest kritiske transformatorene, og prioritere vedlikeholds- og reinvesteringstiltak.

Ved SINTEF Energi pågår det et forskningsprosjekt i samarbeid med Energi Norge, nett- og kraftselskaper, og Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer. I prosjektet skal det utvikles en modell for tilstandsbedømmelse og reinvesteringsbeslutninger for krafttransformatorer. Sommerjobben er tilknyttet dette prosjektet. I prosjektet er det utviklet en prototype av en HI-modell i Excel/VBA. Oppgaven bygger på dette arbeidet og består i å videreutvikle og teste modellen. Testingen vil kunne skje i samarbeid med SKS Produksjon og Statnett, som deltar i prosjektet, og som vil bidra med nødvendig data.


Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i problemstillingen
  • Å videreutvikle en HI-modell i Excel/VBA tilpasset anvendelse på norske krafttransformatorer
  • Å teste HI-modellen på data fra kraft- og nettselskaper, i samarbeid med SKS Produksjon og Statnett
  • Å beskrive HI-modellen og resultater fra uttestingen i en rapport

Forutsetninger

  • Interesse for og kjennskap til kraftsystemet
  • Norskkunnskaper
  • Kjennskap til, eller evne til å sette seg inn i, VBA (Visual Basic for Applications)/MS Excel makroprogrammering

Slik søker du

Søknad sendes per e-post til energisommerjobb2017@sintef.no med følgende samlet i ett vedlegg.

  • Søknadstekst
  • CV
  • Karakterutskrift

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og nummeret på den/de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge. Du kan søke opptil tre jobber.

Siste søknadsfrist er 26. februar, men aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende for nærmere avtale om sommerjobb. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer
Transformator